Ortak Değerler


ethics-value

Ahlak
Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak

Sorumluluk
Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek

Adalet
İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak

Kararlılık
Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Gereken kararları sürüncemede bırakmamak

Değer bilme ve saygı
İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve alçakgönüllülük
Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak

Olumlu yaklaşım
Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek

Öz Güven
Gerçekçi, tutarlı ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanmak

Takım çalışması
İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek